Groenten, fruit en beta-caroteen verlagen nierkanker


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van groenten, fruit of carotenoïden de kans op het krijgen van nierkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 13 prospectieve cohort studies met een follow-up duur van 7-20 jaar, 1478 niercelkankergevallen (709 vrouwen en 769 mannen) onder 774952 deelnemers.

Er werd gebruikgemaakt van gevalideerde FFQ en random effects model. Er was geen sprake van heterogeniteit tussen de studies (p=0.86).

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van minimaal 600 gram groente en fruit vergeleken met minder dan 200 gram per dag, de kans op het krijgen van niercelkanker significant met 32% [95% BI = 0.54-0.87, P voor trend = 0.001] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van minimaal 400 gram fruit vergeleken met minder dan 100 gram per dag, de kans op het krijgen van niercelkanker significant met 21% [95% BI = 0.63-0.99, P voor trend = 0.03] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van minimaal 400 gram groenten vergeleken met minder dan 100 gram per dag, de kans op het krijgen van niercelkanker niet significant met 28% [95% BI = 0.48-1.08, P voor trend = 0.07] verlaagde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 78 g broccoli per dag, de kans op het krijgen van niercelkanker significant met 40% [95% BI = 0.41-0.89] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 57 g wortel per dag, de kans op het krijgen van niercelkanker significant met 18% [95% BI = 0.68-0.99] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel alfa-caroteen (hoogste vergeleken met laagste quintiel), de kans op het krijgen van niercelkanker niet significant met 13% [95% BI = 0.73-1.03] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel beta-caroteen (hoogste vergeleken met laagste quintiel), de kans op het krijgen van niercelkanker significant met 18% [95% BI = 0.69-0.98] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel beta-cryptoxanthine (hoogste vergeleken met laagste quintiel), de kans op het krijgen van niercelkanker niet significant met 14% [95% BI = 0.73-1.01] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel luteïne/zeaxanthine (hoogste vergeleken met laagste quintiel), de kans op het krijgen van niercelkanker niet significant met 18% [95% BI = 0.64-1.06] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel lycopeen (hoogste vergeleken met laagste quintiel), de kans op het krijgen van niercelkanker niet significant met 13% [95% BI = 0.95-1.34] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van groenten en fruit (minimaal 600 gram samen, 400 gram fruit alleen, 78 gram broccoli of 57 gram wortels per dag) maar ook beta-caroteen de kans op het krijgen van niercelkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Intakes of Fruit, Vegetables, and Carotenoids and Renal Cell Cancer Risk: A Pooled Analysis of 13 Prospective Studies by Lee JE, Männistö S, […], Smith-Warner SA.

Link:
http://cebp.aacrjournals.org/content/18/6/1730.short

Extra informatie van El Mondo:
90%-95% van de nierkankergevallen is niercelkanker. Verouderde namen voor dezelfde ziekte zijn: adenocarcinoom van de nier, adenocarcinoma renis of Grawitz tumor. In de andere gevallen (5 tot 10%) is er sprake van kanker van het slijmvlies van de nierbekken, die doorgroeit in het nierenweefsel.

Niercelkanker kan erfelijk zijn, maar ook risicofactoren als roken en factoren bepaald door milieu, leef- en werkomgeving verhogen de kans op het ontstaan van niercelkanker.

Niercelkanker komt anderhalf tot twee keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en het ontstaat vooral op hogere leeftijd (65-75 jaar).

Lees hier meer over carotenoïden.