Havermout verlaagt het nuchter insulinegehalte


Onderzoeksvraag:
Verbetert het eten van havermout de glycemische controle en de insulinegevoeligheid?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 15 artikelen met 673 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden vergeleken met de controles, dat het eten van havermout het nuchter insulinegehalte significant met 6.29 pmol/L [95% BI = -12.32 tot - 0.27, p = 0.04] verlaagde.

De onderzoekers vonden vergeleken met de controles, dat het eten van havermout de glucosewaarden AUC (GAUC = 0-120 min.) significant met 30.23 min x mmol/L [95% BI = -43.65 tot -16.81, p < 0.0001] verlaagde.

De onderzoekers vonden een lichte daling in het nuchter glucosegehalte en de HbA1c-waarde bij mensen die havermout aten, maar de daling was niet significant. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van havermout het nuchter insulinegehalte en de glucosewaarden AUC verlaagde maar niet het nuchter glucosegehalte en de HbA1c-waarde.

Oorspronkelijke titel:
Effect of oat intake on glycaemic control and insulin sensitivity: a meta-analysis of randomised controlled trials by Bao L, Cai X, […], Li Y.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24787712

Extra informatie van El Mondo:
Suikerpatiënten hebben vaak een hoog nuchter insulinegehalte. Vind hier meer studies over suikerziekte type 2.