Heemijzer verhoogt suikerziekte type 2


Onderzoeksvraag:
Steeds meer bewijs suggereert een sterk verband tussen een verhoogd ijzergehalte in het lichaam en een verhoogde risico op diabetes mellitus type 2 (T2DM). Echter, de precieze grootte van dit verband blijft onzeker. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt het eten van heemijzer de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 12 prospectieve cohort studies tot oktober 2012 met 185462 deelnemers, waarvan 11079 patiënten met suikerziekte type 2.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in de dosisafhankelijke analyses dat elke verhoging in het ferritinegehalte met 5 ng/ml, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 niet-significant met 1% [95% BI = 0.99-1.02] verhoogde.

De onderzoekers vonden in de dosisafhankelijke analyses dat elke verhoging met 5 mg heemijzer via voeding per dag, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 significant met 224% [95% BI = 2.05-5.10] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel heemijzer (5 mg per dag of meer) de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Ferritin levels and risk of type 2 diabetes mellitus: an updated systematic review and meta-analysis of prospective evidence by Kunutsor SK, Apekey TA, […], Kain K.

Link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dmrr.2394/abstract

Extra informatie van El Mondo:
Heemijzer komt voornamelijk in dierlijke producten, met name roodvlees voor. Het heemijzer van een product kan via de NEVO-tabel opgezocht worden.

Voedingsmiddelen

Heemijzergehalte

Rauwe paardenvlees (100 gram)

2.6 mg

Rundvlees <10 gram vet bereid (100 gram)

1.9 mg

Rundvlees >10 gram vet bereid (100 gram)

1.6 mg

Rauwe lamsvlees <10 gram vet (100 gram)

1.2 mg

Gebraden gehakt (100 gram)

0.8 mg