Het eten van 100 mg EPA en DHA per dag verlaagt borstkanker


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van n3-vetzuren de kans op het krijgen van borstkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 26 artikelen die 21 prospectieve cohort studies (883585 deelnemers, waarvan 20905 mensen met borstkanker) leveren.

11 artikelen over visinname (met 13323 borstkankerpatiënten en 687770 deelnemers), 17 artikelen over maritieme n3-vetzureninname (met 16178 borstkankerpatiënten en 527372 deelnemers) en 12 artikelen over alfa-linoleenzuurinname (met 14284 borstkankerpatiënten en 405592 deelnemers).

Er was geen sprake van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel n3-vetzuren van maritieme oorsprong vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van borstkanker significant met 14% [95% BI = 0.78 to 0.94, I2 = 54%] verlaagde.
Het verlaagde risico bleef gelijk, ongeacht of de n3-vetzuren van maritieme oorsprong gemeten werd via de vragenlijsten [RR = 0.85, 95% BI = 0.76-0.96, I2 = 67%] of via weefsel biomarkers (RR = 0.86, 95% = 0.71-1.03, I2 = 8%].

De onderzoekers vonden in subgroepanalyses dat het verlaagde risico tussen de n3-vetzuren van maritieme oorsprong en het krijgen van borstkanker duidelijker was in studies waarbij niet gecorrigeerd werd voor het BMI [RR = 0.74, 95% BI = 0.64-0.86, I2 = 0%] dan in studies waarbij gecorrigeerd werd voor het BMI [RR = 0.90, 95% BI = 0.80-1.01, I2 = 63.2%].

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 0.1 gram n3-vetzuren van maritieme oorsprong per dag, de kans op het krijgen van borstkanker significant met 5% [95% BI = 0.90-1.00, I2 = 52%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 0.1 gram alfa-linoleenzuur per dag, de kans op het krijgen van borstkanker niet significant met 1% [95% BI = 0.98-1.01] verlaagde.  

De onderzoekers vonden dat zowel het eten van alleen EPA [RR = 0.93, 95% BI = 0.85-1.02] als DHA [RR = 0.88, 95% BI = 0.75-1.03] de kans op het krijgen van borstkanker niet significant verlaagde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 15 gram vis per dag, de kans op het krijgen van borstkanker niet verlaagde of verhoogde [RR = 1.00, 95% BI = 0.97-1.03].

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel n3-vetzuren (minstens 0.1 gram per dag) van maritieme oorsprong (dus niet van plantaardige oorsprong) de kans op het krijgen van borstkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Intake of fish and marine n-3 polyunsaturated fatty acids and risk of breast cancer: meta-analysis of data from 21 independent prospective cohort studies by Zheng JS, Hu XJ, [...], Li D.

Link:
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3706?view=long&pmid=23814120

Extra informatie van El Mondo:
N-3 vetzuren kennen zowel plantaardige als maritieme oorsprong. Het n-3 vetzuur van plantaardige oorsprong staat ook bekend als alfa-linoleenzuur. Welke producten alfa-linoleenzuur bevatten, kunt u hier opzoeken.

De n3-vetzuren van maritieme oorsprong zijn EPA en DHA. EPA en DHA zitten in vissen en algen. Welke vissen 100 mg EPA en DHA per dag leveren, kunt u hier opzoeken.