Het eten van amandelen verlaagt mogelijk het cholesterolgehalte


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van amandelen het cholesterolgehalte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 5 RCT’s met 142 deelnemers. De consumptie van amandelen varieerde tussen 25 tot 168 gram per dag. Er was geen heterogeniteit binnen enkele analyses. Er was wel publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van amandelen het totale cholesterolgehalte significant met 6.95 mg/dL [95% BI = -13.12 tot -0.772] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van amandelen het LDL-cholesterolgehalte niet-significant met -5.79 mg/dL [95% BI = -11.2 tot -0.00] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van amandelen geen significant effect had op het HDL-cholesterolgehalte, het triglyceridengehalte en de LDL/HDL-ratio.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van 25 tot 168 gram amandelen per dag het totale cholesterolgehalte mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat er sprake was van publicatie bias.

Oorspronkelijke titel:
Almonds have a neutral effect on serum lipid profiles: a meta-analysis of randomized trials by Phung OJ, Makanji SS, […], Coleman CI.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19394473

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over hart- en vaatziekten.

Publicatie bias in een overzichtsartikel zorgen ervoor dat het gevonden resultaat met voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden. Er is sprake van publicatie bias wannneer studies met ongunstige resultaten niet gepubliceerd worden. Hierdoor kan in een overzichtsartikel geen betrouwbaar beeld worden gevonden over een effect (positief of negatief) tussen een voedingsstof en het ontstaan van een bepaalde ziekte/aandoening.