Het eten van meervoudig onverzadigde vetzuren verlaagt de ziekte van Parkinson


Onderzoeksvraag:
Bestaat er een relatie tussen het eten van macronutriënten en het krijgen van Parkinson?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 32 artikelen met 677550 deelnemers, waarvan 9994 mensen met de ziekte van Parkinson.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden (in 7 artikelen met 1570 mensen met de ziekte van Parkinson onder 357827 deelnemers) dat het eten van veel eiwitten vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson niet-significant met 13% [RR = 1.13, 95% BI = 0.88-1.44] verhoogde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden (in 8 artikelen met 1482 mensen met de ziekte van Parkinson onder 232869 deelnemers) dat het eten van veel koolhydraten vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson significant met 24% [RR = 1.24, 95% BI = 1.05-1.48] verhoogde.

De onderzoekers vonden (in 12 artikelen met 2936 mensen met de ziekte van Parkinson onder 374124 deelnemers) dat het eten van veel vet vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson niet-significant met 12% [RR = 0.88, 95% BI = 0.74-1.06] verlaagde.

De onderzoekers vonden (in 6 artikelen met 1713 mensen met de ziekte van Parkinson onder 170058 deelnemers) dat het eten van veel cholesterol vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson niet-significant met 3% [RR = 0.97, 95% BI = 0.75-1.26] verlaagde.

De onderzoekers vonden (in 8 artikelen met 1553 mensen met de ziekte van Parkinson onder 170317 deelnemers) dat het eten van veel calorieën vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson significant met 39% [RR = 1.39, 95% BI = 1.01-1.92] verhoogde.

De onderzoekers vonden in prospectieve studies waarbij gecorrigeerd werd voor het roken en koffie/cafeïne consumptie, geen significant verband tussen het krijgen van de ziekte van Parkinson en het eten van veel:
eiwitten [RR = 1.02, 95% BI = 0.80-1.30].
koolhydraten [RR = 1.11, 95% BI = 0.86-1.43]
vet [RR = 0.90, 95% BI = 0.70-1.16].
cholesterol [RR = 0.89, 95% BI = 0.74-1.09].
calorieën [RR = 0.97, 95% BI = 0.93-1.02].

De onderzoekers vonden in prospectieve studies waarbij gecorrigeerd werd voor het roken en koffie/cafeïne consumptie, dat het eten van veel meervoudig onverzadigde vetzuren de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson significant met 22% [RR = 0.78, 95% BI = 0.64-0.96] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

Op grond van de gevonden resultaten concludeerden de onderzoekers dat er geen verband bestaat tussen het eten van veel eiwitten, koolhydraten, cholesterol of calorieën en de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson. Maar het eten van veel meervoudig onverzadigde vetzuren verlaagt wel het krijgen van de ziekte van Parkinson.

Oorspronkelijke titel:
Macronutrients intake and risk of Parkinson's disease: A meta-analysis by Wang A, Lin Y, […], Zhang D.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25163395

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s).