Het eten van tomatenproducten verlaagt mogelijk maagkanker


Onderzoeksvraag:
Epidemiologische studies hebben de mogelijke associatie tussen de consumptie van tomatenproducten en maagkanker onderzocht, maar de relatie tussen het eten van tomaatproducten en het risico op het krijgen van maagkanker is controversieel. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van tomaten de kans op het krijgen van maagkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 21 studies. De studies waren patiënt-controle of cohort studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in een gepoolde analyse van 21 studies dat het eten van veel tomatenproducten vergeleken met weinig tomatenproducten, de kans op het krijgen van maagkanker significant met 27% verlaagde [odds ratio =0.73, 95% BI = 0.60-0.90]. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De gepoolde odds ratio van de consumptie van lycopeen was 0.88 [95% BI = 0.67-1.16] en de gepoolde odds ratio van het serum lycopeen was 0.79 [95% BI = 0.59-1.07].

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel tomatenproducten de kans op het krijgen van maagkanker mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat er fouten in de studies gevonden waren, die de gevonden resultaten konden beïnvloeden.

Oorspronkelijke titel:
The role of tomato products and lycopene in the prevention of gastric cancer: A meta-analysis of epidemiologic studies by Yang T, Yang X, […], Song Z.

Link:
http://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877%2813%2900011-X/abstract

Extra informatie van El Mondo:
Risicofactoren van maagkanker zijn:

  • Roken
  • Bepaalde type maagpoliepen
  • Maagverwijdering
  • Chronische atrofische gastritis
  • Helicobacter pylori