Het eten van veel vis verlaagt mogelijk longkanker

Onderzoeksvraag:
Er is bewijs dat wijst op een mogelijke rol van voeding in de kanker etiologie. Voorafgaande studies die de relatie tussen visconsumptie en het risico op longkanker onderzochten, lieten tegenstrijdige resultaten zien. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van vis de kans op het krijgen van longkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 17 patiënt-controle studies en 3 cohort studies met 8799 mensen met longkanker en 17072 controles.

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel vis de kans op het krijgen van longkanker significant met 21% [RR = 0.79, 95% BI = 0.69-0.92, I2 = 73%, p < 0.05] verlaagde.

De onderzoekers vonden in patiënt-controle studies dat het eten van veel vis de kans op het krijgen van longkanker significant met 24% [RR = 0.76, 95% BI = 0.63-0.91] verlaagde.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat het eten van veel vis de kans op het krijgen van longkanker niet-significant met 5% [RR = 0.95, 95% BI = 0.73-1.24] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel vis de kans op het krijgen van longkanker mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat het verlaagde risico gevonden in cohort studies niet significant was.

Oorspronkelijke titel:
Fish consumption and lung cancer risk: systematic review and meta-analysis by Song J, Su H, [...], Guo LL.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24707954

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer informatie over cohort en patiënt-controle studies en over visconsumptie.