Het eten van vis verlaagt de kans op cerebrovasculaire ziekten


Onderzoeksvraag:
Bieden het eten van vis en het slikken van PUFA-vetzuren bescherming tegen cerebrovasculaire ziekten (aandoeningen in de bloedvaten van de hersenen)?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 26 prospectieve cohort studies en 12 RCT’s met 794000 deelnemers, waarvan 34817 met een cerebrovasculaire ziekte.
Er was geen indicatie van publicatie bias en heterogeniteit tussen de studies en binnen de subgroepen.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse van cohort studies liet een gepoolde relatieve risico van 0.94 [95% BI = 0.90-0.96] zien voor cerebrovasculaire ziekte bij 2-4 porties vis per week vergeleken met 1 portie vis per week. Anders gezegd, mensen die 2-4 keer per week vis aten, liepen significant 6% minder kans op het krijgen van een cerebrovasculaire ziekte dan mensen die 1 keer per week vis aten. Significant wil zeggen, er is een verband bij 95% betrouwbaarheid.

De meta-analyse van cohort studies liet ook zien dat mensen die 5 keer of meer vis per week aten, liepen significant 12% [pooled RR = 0.88, 95% BI = 0.81-0.96] minder kans op het krijgen van een cerebrovasculaire ziekte dan mensen die 1 keer per week vis aten.

De meta-analyse van RCT’s met primaire preventie als uitkomst liet zien dat mensen die PUFA-vetzuren slikten, liepen niet-significant 2% [pooled RR = 0.98, 95% BI = 0.89-1.08] minder kans op het krijgen van een cerebrovasculaire ziekte dan mensen die geen PUFA-vetzuren slikten. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij 95% betrouwbaarheid.

De meta-analyse van RCT’s met secundaire preventie als uitkomst liet zien dat mensen die PUFA-vetzuren slikten, liepen niet-significant 17% [pooled RR = 1.17, 95% BI = 0.99-1.38] meer kans op het krijgen van een cerebrovasculaire ziekte dan mensen die geen PUFA-vetzuren slikten. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij 95% betrouwbaarheid.

De meta-analyse liet ook zien dat de gepoolde relatieve risico’s voor ischemische en hemorragische cerebrovasculaire uitkomsten in grote lijnen overeen kwamen met die van cerebrovasculaire ziekte.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van vis de kans op het krijgen van een cerebrovasculaire ziekte verlaagde maar dit verlaagde risico werd echter niet gevonden bij het slikken van PUFA-vetzuren.  Anders gezegd, de onderzoekers vonden geen causaal verband tussen PUFA-vetzuren en het verlaagde risico op het krijgen van een cerebrovasculaire ziekte.

Oorspronkelijke titel:
Association between fish consumption, long chain omega 3 fatty acids, and risk of cerebrovascular disease: systematic review and meta-analysis by Chowdhury R, Stevens S, […], Franco OH.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484317/

Extra informatie van El Mondo:
In vis zitten vetzuren. Twee van deze vetzuren zijn EPA en DHA. EPA en DHA worden ook wel PUFA-vetzuren genoemd. PUFA is Engels voor polyunsaturated fatty acids oftewel meervoudig onverzadigde vetzuren.
Jarenlang werd vanuit gegaan dat er een causaal verband bestond tussen EPA en DHA en het verlaagde risico op hart- en vaatziekten. Maar dit causaal verband wordt nu door wetenschappelijke studies in de vorm van overzichtsartikelen van RCT’s onderuit gehaald. Anders gezegd, momenteel wordt niet meer wetenschappelijk bewezen geacht dat EPA en DHA de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten verlagen. De wetenschap denkt nu dat EPA en DHA in combinatie met andere goede stoffen in vis verantwoordelijk zijn voor het verlaagde risico op hart- en vaatziekten. Maar het kan ook zijn dat mensen die vis eten, een gezonde levensstijl hebben dan mensen die geen vis eten.

Omdat de wetenschap niet meer achter het causaal verband tussen EPA en DHA en het verlaagde risico op hart- en vaatziekten staat, raden voedingsdeskundigen het eten van vis boven het slikken van EPA- en DHA-supplementen aan.