Het eten van vis verlaagt waarschijnlijk dikke darmkanker

 

Onderzoeksvraag:
Visconsumptie kan bescherming bieden tegen dikkedarmkanker, maar de resultaten van observationele studies zijn inconsistent. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van vis het risico op het krijgen van dikkedarmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 22 prospectieve cohort studies en 19 patiënt-controle studies. Er was sprake van heterogeniteit tussen de patiënt-controle studies, maar niet tussen de cohort studies. Vanwege de kleine steekproefgrootte, was er beperkt statisch power om de nulhypothese of geen publicatie bias definitief af te wijzen. Anders gezegd, de gevonden conclusie van dit overzichtsartikel moet met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse liet zien dat het eten van vis het risico op het krijgen van dikkedarmkanker significant met 12% [Summary OR = 0.88, 95% BI = 0.80-0.95] verlaagde.

De meta-analyse liet zien dat het eten van vis in de hoogste categorie vergeleken met de laagste categorie in patiënt-controle studies, het risico op het krijgen van dikkedarmkanker significant met 17% [Pooled OR = 0.83, 95% BI = 0.72-0.95] verlaagde.

De meta-analyse liet zien dat het eten van vis in de hoogste categorie vergeleken met de laagste categorie in cohort studies, het risico op het krijgen van dikkedarmkanker
niet-significant met 7% [Pooled OR = 0.93, 95% BI = 0.86-1.01] verlaagde.

Een significante inverse associatie werd gevonden tussen visconsumptie en rectumkanker [Summary OR = 0.79, 95% BI =0.65-0.97] en er was een bescheiden trend waargenomen tussen de consumptie van vis en colonkanker [Summary OR = 0.96, 95% BI = 0.81-1.14].

De onderzoekers suggereerden dat het eten van vis de kans op het krijgen van dikkedarmkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:

Fish Consumption and Colorectal Cancer Risk in Humans: A Systematic Review and Meta-analysis by Wu S, Feng B, […], Fan D.

Link:
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0002-9343/PIIS0002934312001234.pdf

Extra informatie van El Mondo:
De aanbeveling voor visconsumptie is 2 keer (100-150 gram vis per keer) per week, waarvan minstens 1 keer vette vis.
Lees meer over vette vissen in de presentatie EPA & DHA.