Het metabool syndroom verhoogt dikke darmkanker

Onderzoeksvraag:
Er is een constante speculatie over de associatie tussen het metabool syndroom en de colorectale neoplasie, maar de gepubliceerde resultaten zijn tegenstrijdig. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt het metabool syndroom de kans op het krijgen van colorectale neoplasie?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 18 studies (patiënt-controle en cohort studies) van januari 1980 tot juli 2011.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden  in 18 studies dat het metabool syndroom de kans op het krijgen van colorectale neoplasie significant met 34% [95% BI = 1.24-1.44] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in patiënt-controle studies dat het metabool syndroom de kans op het krijgen van colorectale neoplasie significant met 58% [95% BI = 1.44-1.73] verhoogde.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat het metabool syndroom de kans op het krijgen van colorectale neoplasie significant met 21% [95% BI = 1.13-1.29] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het metabool syndroom de kans op het krijgen van colorectale kanker significant met 30% [95% BI = 1.18-1.43] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het metabool syndroom de kans op het krijgen van colorectale carcinoom significant met 37% [95% BI = 1.26-1.49] verhoogde.

De onderzoekers vonden in de subgroep-analyse (om meer informatie te krijgen) dat de associatie in zowel mannen als vrouwen significant was.

De onderzoekers concludeerden dat het metabool syndroom de kans op het krijgen van dikke darmkanker (colorectale kanker) verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
The Association Between Metabolic Syndrome and Colorectal Neoplasm: Systemic Review and Meta-analysis by Raxitkumar J, Lohia P, […], Liangpunsakul S.

Link:
http://journals.lww.com/jcge/Abstract/2013/01000/The_Association_Between_Metabolic_Syndrome_and.10.aspx

Extra informatie van El Mondo:
Bij kanker is er sprake van kwaadaardige neoplasie. Neoplasie is nieuwvorming en carcinoom is kwaadaardige tumor. Uit kwaadaardige tumor kan kanker ontstaan.

Het metabool syndroom is een aandoening die bestaat uit een cluster van risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Deze risicofactoren zijn abdominale obesitas (grote middelomvang), hoge bloeddruk, hyperglycemie, verhoogde triglyceriden en een verlaagd HDL-cholesterolgehalte. Indien een persoon 3 of meer van deze risicofactoren heeft, wordt er gesproken van het metabool syndroom.