Het slikken van vitamine B6, B12 en foliumzuur verbetert niet het cognitief vermogen van ouderen

Onderzoeksvraag:
Een verhoogd plasma homocysteïnegehalte ​​wordt in verband gebracht met het krijgen van cognitieve stoornissen en dementie op latere leeftijd maar een verhoogd plasma homocysteïnegehalte kan worden verlaagd door het dagelijks slikken van vitamine B6, B12 en foliumzuur.

Kan het slikken van vitamine B6, B12 en foliumzuur het cognitief vermogen van ouderen verbeteren?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 19 RCT’s.

Resultaten en conclusies:
Het slikken van B-vitamines (vitamine B6, B12 en foliumzuur) toonde geen significante verbetering van het cognitieve vermogen bij personen met [SMD = 0.10, 95% BI = -0.08 tot 0.28] of zonder [SMD = -0.03, 95% BI = -0.1 tot 0.04] significante cognitieve stoornissen.

Dit gevonden resultaat was onafhankelijk van de studieduur [SMD = 0.05, 95% BI  = -0.10 tot 0.20 en SMD =0, 95% BI = -0.08 tot 0.08], de studiegrootte (SMD = 0.05, 95% BI = -0.09 tot 0.19 en SMD = - 0.02, 95% BI = -0.10 tot 0.05] en de vraag of deelnemers uit landen met een lage foliumzuurstatus kwamen [SMD = 0.14, 95% BI = -0.12 tot 0.40 en SMD = -0.10, 95% BI = -0.23 tot 0.04].

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van vitamine B6, B12 en foliumzuur alleen of in combinatie het cognitieve vermogen bij ouderen met of zonder bestaande cognitieve stoornissen, niet verbeterde. Maar het moet nog worden vastgesteld of een langdurige behandeling met B-vitamines het risico op dementie op latere leeftijd kan verminderen.

Oorspronkelijke titel:
Effect of Homocysteine Lowering Treatment on Cognitive Function: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials by Ford AH and Almeida OP.

Link:
http://iospress.metapress.com/content/m42p8130lq7hk785

Extra informatie van El Mondo:
Dagelijkse lichamelijke activiteiten en denkspelletjes kunnen het cognitief vermogen bij ouderen verbeteren.