Het slikken van vitamines en mineralen verlaagt niet de mortaliteit


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van vitamines en mineralen de mortaliteit?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 21 RCT’s met 91074 deelnemers, waarvan 8794 deelnemers die dood zijn gegaan tijdens de studie.
De gemiddelde leeftijd was 62 jaar en de duur van de suppletie was gemiddeld 43 maanden.
Er was geen heterogeniteit en publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 21 studies dat het slikken van vitamines en mineralen de all-cause mortaliteit (doodgaan aan alle oorzaken) niet significant met 2% [RR = 0.98, 95% CI = 0.94-1.02] verlaagde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden een trend voor een verlaagde risico op all-cause mortaliteit in de primaire preventie studies [RR = 0.94, 95% CI = 0.89-1.00].

De onderzoekers vonden dat het slikken van vitamines en mineralen de mortaliteit veroorzaakt door vasculaire oorzaken, niet significant met 1% [RR = 1.01, 95% CI = 0.93-1.09] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van vitamines en mineralen de mortaliteit veroorzaakt door kanker, niet significant met 4% [RR = 0.96, 95% CI = 0.88-1.04] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat slikken van vitamines en mineralen geen effect had op de mortaliteit.

Oorspronkelijke titel:
Multivitamin-multimineral supplementation and mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials by Macpherson H, Pipingas A and Pase MP.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/97/2/437.full

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over de nadelige effecten van het slikken van voedingssupplementen.