Hoog HDL-cholesterolgehalte verhoogt een intracerebrale bloeding


Onderzoeksvraag:
Het cholesterolgehalte wordt inconsistent geassocieerd met het risico op het krijgen van een hemorragische beroerte. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Bestaat er een relatie tussen een hoog cholesterolgehalte en het krijgen van een hemorragische beroerte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 23 prospectieve cohort studies met 1430141 deelnemers waarvan 7960 mensen met een hemorragische beroerte (hersenbloeding).

Het random effects model werd gebruikt.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoog totaal cholesterolgehalte vergeleken met een laag cholesterolgehalte, de kans op het krijgen van een hersenbloeding significant met 31% [95% BI = 0.59-0.81] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een hoog HDL-cholesterolgehalte vergeleken met een laag HDL-cholesterolgehalte, de kans op het krijgen van een hersenbloeding niet significant met 2% [95% BI = 0.80-1.19] verlaagde.
Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een hoog LDL-cholesterolgehalte vergeleken met een laag LDL-cholesterolgehalte, de kans op het krijgen van een hersenbloeding significant met 38% [95% BI = 0.41-0.92] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van het totale cholesterolgehalte met 1 mmol/L de kans op het krijgen van een hersenbloeding significant met 15% [95% BI = 0.80-0.91] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van het HDL-cholesterolgehalte met 1 mmol/L de kans op het krijgen van een hersenbloeding niet significant met 11% [95% BI = 0.99-1.25] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van het LDL-cholesterolgehalte met 1 mmol/L de kans op het krijgen van een hersenbloeding niet significant met 10% [95% BI = 0.77-1.05] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een hoog HDL-cholesterolgehalte vergeleken met een laag HDL-cholesterolgehalte, de kans op het krijgen van een intracerebrale bloeding significant met 17% [95% BI = 1.02-1.35] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat zowel een hoog totaal en LDL-cholesterolgehalte de kans op het krijgen van een hersenbloeding verlaagden terwijl een hoog HDL-cholesterolgehalte de kans op het krijgen van een intracerebrale bloeding verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Cholesterol Levels and Risk of Hemorrhagic Stroke A Systematic Review and Meta-Analysis by Wang X, Dong Y, […], Hou L.

Link:
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2013/05/23/STROKEAHA.113.001326.abstract

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over studies over cholesterol.