Hoog teennagelseleniumgehalte verlaagt kanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt een hoge blootstelling aan selenium de kans op het krijgen van kanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 26 patiënt-controle studies, 14 cohort studies, 19 geneste patiënt-controle studies, 5 patiënt-cohort studies en 5 RCT’s.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoge blootstelling aan selenium de kans op het krijgen van kanker significant met 22% [gepoolde OR = 0.78, 95% BI = 0.73-0.83, Q = 423.52, p = 0.000, I2 = 73.3%, Begger’s test zc = 2.55, p = 0.011 en Egger’s test t = -2.61, p = 0.010] verlaagde. Er was publicatie bias.

De onderzoekers vonden dat een hoog serum/plasma bloedseleniumgehalte de kans op het krijgen van kanker significant met 25% [gepoolde OR = 0.75, 95% BI = 0.69-0.82, I2 = 78.8%] verlaagde. Er was publicatie bias maar de funnel plot was symmetrisch.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van het serum/plasma bloedseleniumgehalte met 10 ug/L de kans op het krijgen van kanker significant met 5% [95% BI = 0.94-0.98] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van het teennagelseleniumgehalte met 0.1 ug/g de kans op het krijgen van kanker met 6% [OR = 0.94, 95% BI = 0.92-0.97] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een hoog teennagelseleniumgehalte de kans op het krijgen van

kanker significant 26% [OR = 0.74, 95% BI = 0.62-0.87, Q = 70.95, p = 0.000, I2 = 56.3% Begger’s test zc = 0.05, p = 0.961 en Egger’s test t = 0.52, p = 0.605] verlaagde. Er was geen publicatie bias.

De onderzoekers vonden geen verband tussen het slikken van selenium en het verlaagde risico op het krijgen van kanker [gepoolde OR = 0.91, 95% BI = 0.80-1.03, I2 = 55.4%]. Er was geen publicatie bias. Geen verband want OR van 1 zat in de 95% BI van 0.80 tot 1.03. OR van 1 wil zeggen, er is geen risico.  

De onderzoekers concludeerden dat zowel een hoog teennagelseleniumgehalte als een hoog serum/plasma bloedseleniumgehalte de kans op het krijgen van kanker verlaagde. Echter, het slikken van selenium verlaagde niet de kans op het krijgen van kanker.

Oorspronkelijke titel:
Selenium Exposure and Cancer Risk: an Updated Meta-analysis and Meta-regression by Cai X, Wang C, [...], Wang F.

Link:
http://www.nature.com/articles/srep19213

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over selenium en kanker.
 

Paginatype: 
Voedingsadvies: