Knoflooksupplementen gedurende 2 maanden verlagen het cholesterolgehalte bij mensen met een hoog cholesterolgehalte


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van knoflooksupplementen het cholesterolgehalte bij mensen met een hoog cholesterolgehalte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 39 RCT’s.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van knoflooksupplementen langer dan 2 maanden het totale cholesterolgehalte bij mensen met een hoog cholesterolgehalte (boven 200 mg/dL), significantly met 17 ± 6 mg/dL verlaagde. Een verlaging van het totale cholesterolgehalte met 8% was klinisch relevant en werd geassocieerd met een verlaagde risico op het krijgen van hart- en vaatziekten bij 50-jarigen met 38%.

De onderzoekers vonden dat het slikken van knoflooksupplementen langer dan 2 maanden het LDL-cholesterolgehalte (slecht cholesterol) bij mensen met een hoog cholesterolgehalte (boven 200 mg/dL), significantly met 9 ± 6 mg/dL verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het slikken van knoflooksupplementen langer dan 2 maanden het HDL-cholesterolgehalte (goed cholesterol) significant licht verhoogde maar het had geen significant effect op het triglyceridengehalte.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van knoflooksupplementen langer dan 2 maanden het cholesterolgehalte bij mensen met een cholesterolgehalte van boven 200 mg/dL, verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effect of garlic on serum lipids: an updated meta-analysis by Ried K, Toben C and Fakler P.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590705

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over knoflook.
Lees hier meer over cholesterol.