Knoflooksupplementen verlagen de bloeddruk

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van knoflooksupplementen de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 17 RCT’s.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat knoflooksupplementen de systolische bloeddruk significant met 3.75 mmHg [95% BI = -5.04 tot -2.45, I2 = 30.7%, p < 0.001] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat knoflooksupplementen de diastolische bloeddruk significant met 3.39 mmHg [95% BI = -4.14 tot -2.65, I2 = 67% p < 0.001] verlaagde.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyse dat knoflooksupplementen de systolische bloeddruk bij patiënten met een hoge bloeddruk met 4.4 mmHg [95% BI = -7.37 tot -1.42, I2 = 0.0%, p = 0.004] verlaagde, maar niet bij mensen met een normale bloeddruk.

De onderzoekers vonden in de sensitiviteitsanalyse waarbij de heterogeniteit verdween, dat knoflooksupplementen de diastolsiche bloeddruk bij patiënten met een hoge bloeddruk significant met 2.68 mmHg [95% BI = -4.93 tot -0.42, I2 = 0.0%, p = 0.020] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat knoflooksupplementen de bloeddruk verlaagde, met name bij mensen met een hoge bloeddruk.

Oorspronkelijke titel:
Effect of Garlic on Blood Pressure: A Meta-Analysis by Wang HP, Yang J, [...], Yang XJ.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25557383

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over knoflook en het voorkomen van een hoge bloeddruk.
Lees hier meer over overzichtsartikel, RCT's, 95% BI en subgroepenanalyse.