Koffie tijdens de zwangerschap verhoogt niet neuraalbuisdefecten

Onderzoeksvraag:
Bestaat er een verband tussen het drinken van koffie tijdens de zwangerschap en het krijgen van neuraalbuisdefecten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 6 patënt-controle studies en 1 cohort studie.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het drinken van koffie tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van neuraalbuisdefecten niet significant met 14% [95% BI = 0.51-1.45] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het drinken van koffie tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van spina bifida (open ruggetje) niet significant met 30% [95% BI = 0.67-2.52] verhoogde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat er geen verband bestond tussen het drinken van koffie tijdens de zwangerschap en de kans op het krijgen van neuraalbuisdefecten en open ruggetje.

Oorspronkelijke titel:
Maternal Coffee Consumption During Pregnancy and Neural Tube Defects in Offspring: A Meta-Analysis by Li ZX, Gao ZL, […], Guo QH.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26720182

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over zwangerschap en koffieconsumptie.

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: