L-argininesupplementen verlagen de bloeddruk tijdens de zwangerschap


Onderzoeksvraag:
Hebben vrouwen tijdens de zwangerschap baat bij het slikken van het aminozuur L-arginine?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 5 RCT’s.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van L-arginine tijdens de zwangerschap de diastolische bloeddruk (onderdruk) van zwangere vrouwen significant met 3.07 mmHg [p =0.004] verlaagde, maar niet de systolische bloeddruk [p = 0.19].

De onderzoekers vonden dat het slikken van L-arginine tijdens de zwangerschap de zwangerschapsduur significant met 1.23 weken [p =0.002] verlengde.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van L-arginine de onderdruk van zwangere vrouwen verlaagde en de zwangerschapsduur verlengde.

Oorspronkelijke titel:
Effect of L-arginine supplementation on blood pressure in pregnant women: a meta-analysis of placebo-controlled trials by Zhu Q, Yue X, […], Liu TT.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2295748

Extra informatie van El Mondo:
L-arginine is een aminozuur, een bouwsteen van eiwit. Vind hier meer studies over eiwitten.