L-carnitine supplementen verlaagt mogelijk hart- en vaatziekten

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het toedienen van L-carnitine het Lp(a) bloedconcentratie?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 RCTs met 200 deelnemers in de L-carnitine groep en 175 in de controle groep. De dosering varieerde tussen 3 gram L-carnitine per week tot 4 gram L-carnitine per dag. De suppletie-duur varieerde tussen 1 tot 24 weken.

Er was publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het toedienen van L-carnitine het Lp(a) bloedconcentratie signficant met 8.82 mg/dL [95% BI = -10.09 tot -7.55, p < 0.001] verlaagde.

Dit verlaagde risico was alleen significant via het slikken van L-carnitine [WMD = -9.00 mg/dL, 95% BI = -10.29 tot -7.72, p < 0.001] maar niet via de intraveneuze route [WMD = -2.91 mg/dL, 95% BI = -10.22 tot 4.41, p = 0.436].

Verder was dit verlaagde risico onafhankelijk van de dosis [slope = -0.30,  95% BI = -4.19 tot 3.59, p = 0.878] en de duur van de therapie [slope = 0.18, 95% BI = -0.22 tot 0.59, p = 0.374].

De onderzoekers vonden dat het toedienen van L-carnitine ook het totale cholesterolgehalte signficant met 9.49 mg/dL [95% BI = -17.07 tot -1.92, p = 0.014] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat toedienen van L-carnitine via de mond het Lp(a) bloedconcentratie mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat er sprake was van publicatie bias.

Oorspronkelijke titel:
Impact of L-carnitine on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials by Serban MC, Sahebkar A, […], Banach M.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4709689/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over hart- en vaatziekten en L-carnitine.
Een hoog gehalte aan lipoproteïne(a), afgekort Lp(a), is een risicofactor voor het optreden van hart- en vaatziekten. Lp(a) is een lipoproteïne dat sterk lijkt op het “slechte” LDL-cholesterol.

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: