Magnesium verlaagt de kans op een ischemische beroerte


Onderzoeksvraag:
Prospectieve studies geven inconsistente resultaten voor de relatie tussen magnesiuminname via voeding en het risico op het krijgen van een beroerte. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van magnesium de kans op het krijgen van een beroerte?


Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 prospectieve cohort studies met 241378 deelnemers, waarvan 6477 mensen die een beroerte kregen. De magnesiuminname via voeding varieerde van 242 tot 471 mg per dag.

Resultaten en conclusies:
Een verhoogde inname van 100 mg magnesium per dag was geassocieerd met een significante verlaging van 8% [95% BI = 0.88-0.97, zonder heterogeniteit tussen de studies] op het krijgen van een beroerte.

De meta-analyse liet zien dat mensen die magnesium via voeding binnenkregen significant 9% [95% BI = 0.87-0.96] minder kans liepen op het krijgen van een ischemische beroerte. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verlaagde risico toe te schrijven was aan het eten van magnesium.

De meta-analyse liet zien dat mensen die magnesium via voeding binnenkregen niet-significant 4% [95% BI = 0.84-1.10] minder kans liepen op het krijgen van een intracerebrale bloeding. Niet-significant wil zeggen, het kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verlaagde risico toe te schrijven was aan het eten van magnesium. Niet-significant betekent geen verband.

De meta-analyse liet zien dat mensen die magnesium via voeding binnenkregen niet-significant 0.1% [95% BI = 0.90-1.14] minder kans liepen op het krijgen van een subarachnoïdale bloeding.

De onderzoeker concludeerden dat de inname van magnesium via voeding de kans op het krijgen van een beroerte, in het bijzonder een ischemische beroerte verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Dietary magnesium intake and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies by Larsson SC, Orsini N and Wolk A.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/95/2/362.full.pdf+html

Extra informatie van El Mondo:
Lees meer over magnesium in de presentatie magnesium.