Magnesiumsupplementen verlagen licht de bloeddruk


Onderzoeksvraag:
Tot op heden is er onvoldoende bewijs betreffende het effect van magnesiumsupplementen op de bloeddruk. Deze meta-analyse werd daarom uitgevoerd om het effect van magnesiumsupplementen op de bloeddruk te beoordelen.

Verlagen magnesiumsupplementen de bloeddruk?


Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 22 RCT’s met 1173 deelnemers, een follow-up duur van 3 tot 24 weken en een gemiddelde magnesiuminname van 410 mg (120-973 mg) per dag.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse liet zien dat een magnesiuminname de systolische bloeddruk (de bovendruk) significant met 3-4 mmHg en de diastolische druk (onderdruk) significant met 2-3 mmHg deed afnemen, met een verdere daling van de bloeddruk bij een magnesiuminname van >370 mg per dag.

De onderzoekers concludeerden dat magnesiumsupplementen (410 mg per dag) een lichte daling van de bloeddruk gaf maar het was wel klinisch significant.

Oorspronkelijke titel:
Effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis by Kass L, Weekes J and Carpenter L.

Link:
http://www.nature.com/ejcn/journal/v66/n4/full/ejcn20124a.html

Extra informatie van El Mondo:
Kies voor magnesiumtaurinaat in magnesiumsupplementen.