Matig alcoholgebruik verbetert de insulinegevoeligheid bij vrouwen


Onderzoeksvraag:
Een matig alcoholgebruik wordt geassocieerd met een verminderd risico op het krijgen van suikerziekte type 2, maar deze relatie blijkt sterker voor vrouwen dan mannen. Het verminderde risico op diabetes kan worden verklaard door een verbeterde insulinegevoeligheid of glycemische status, maar resultaten gevonden in interventiestudies over deze relatie zijn inconsistent. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd?

Verlaagt het drinken van alcohol de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 14 interventiestudies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het drinken van alcohol zowel de insulinegevoeligheid [SMD = 0.06, 95% BI = -0.13 tot 0.26] als het nuchter glucosegehalte [SMD = 0.09, 95% BI = -0.09 tot 0.27] niet significant beïnvloedde.

De onderzoekers vonden dat het drinken van alcohol zowel de HbA1c-waarde [SMD = -0.62, 95% BI = -1.01 tot -0.23, p = 0.002] als het nuchter insulinegehalte [SMD = -0.17, 95% BI = -0.34 tot 0.00, p = 0.049] significant verlaagde.

De onderzoekers vonden onder vrouwen maar niet onder mannen, dat het drinken van alcohol het nuchter insulinegehalte [SMD = -0.23, 95% BI = -0.41 tot -0.04, p = 0.019] significant verlaagde en de insulinegevoeligheid [SMD = 0.19, 955 BI = -0.03 tot 0.41, p = 0.087] significant verbeterde.

De resultaten waren vergelijkbaar wanneer alleen studies met matig alcoholconsumptie werden geanalyseerd en de resultaten werden niet beïnvloed door de dosering en de duur van de interventie.

De onderzoekers concludeerden dat matig alcoholgebruik bij vrouwen maar niet bij mannen, het nuchter insulinegehalte verminderde en de insulinegevoeligheid verbeterde. Deze effecten kunnen een verklaring voor de relatie tussen alcoholgebruik en suikerziekte type 2 verschaffen. Bovendien kan matig alcoholgebruik de HbA1c-waarde onder zowel mannen als vrouwen verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Abstract P149: The Effect of Alcohol Consumption on Insulin Sensitivity and Glycemic Status: A Systematic Review and Meta-analysis of Intervention Studies by Schrieks IC, Heil AL, […], Beulens JW.

Link:
http://circ.ahajournals.org/content/129/Suppl_1/AP149.short

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over alcoholconsumptie.