Meer onderzoek nodig naar MS en vitamine D


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van vitamine D de kans op het krijgen van multiple sclerosis?

Studieopzet:
Het overzichtsartikel bevatte 5 RCT’s. De studies waren klein (23 tot 68 patiënten). Er was sprake van heterogeniteit tussen de doseringen, de vorm van vitamine D (4 RCT’s met vitamine D3 en 1 met vitamine D2) en klinische uitkomstmaten. Wegens de slechte studieopzet kon er geen meta-analyse uitgevoerd worden. Een meta-analyse kan namelijk de grootte van het effect weergeven.

Resultaten en conclusies:
Van de 5 RCT’s vonden 4 geen effect tussen vitamine D en elke uitkomst van multiple sclerosis. 1 RCT’s vond een significant effect, namelijk een verlaging van het aantal T1 verhoogde laesies op de MRI-scan van de hersenen. 3 RCT’s vonden ongewenst effect, met name darm- en maagklachten bij het slikken van vitamine D.

De onderzoekers concludeerden dat het bewijs voor vitamine D als behandeling voor MS onduidelijk was. Grotere studies (RCT’s met een follow-up duur van langer dan 1 jaar) zijn nodig om het effect van vitamine D op de klinische uitkomsten bij patiënten met MS te onderzoeken.

Oorspronkelijke titel:
A Systematic Review of Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trials Examining the Clinical Efficacy of Vitamin D in Multiple Sclerosis by Pozuelo-Moyanoa B, Benito-Leóna J […], Hernández-Gallegoa J.

Link:
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Doi=345122

Extra informatie van El Mondo:
Multiple sclerosis (MS) is een ontstekingsziekte. Bij MS veroorzaakt een ontregeld immuunsysteem ontstekingen in de hersenen en het ruggenmerg. Daarbij ontstaat blijvende schade aan de myeline en axonen, die een groot deel van de MS-klachten veroorzaakt.

Multiple sclerose komt vaak voor onder jongvolwassenen, bij vrouwen meer dan bij mannen. De frequentie waarin de ziekte voorkomt, verschilt per land en bevolkingsgroep. MS komt niet of nauwelijks voor in landen dichter bij de evenaar.

De precieze oorzaak van MS is onbekend, maar algemeen wordt aangenomen dat MS ontstaat door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren.