Mensen met suikerziekte hebben baat bij een koolhydratenarm-, eiwitrijk-, Mediterraan- of een laag GI-dieet


Onderzoeksvraag:
Welke voedingspatronen hebben positieve effecten op suikerziekte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 20 RCT’s tot augustus 2011 die minimaal 6 maanden duurden en met in totaal 3460 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een koolhydratenarm dieet het HbA1c-gehalte significant met 12% [p = 0.04] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een laag GI-dieet het HbA1c-gehalte significant met 14% [p = 0.008] verlaagde. Significant want p =0.008 is kleiner dan p = 0.05.

De onderzoekers vonden dat een eiwitrijk dieet het HbA1c-gehalte significant met 28% [p < 0.00001] verlaagde. Significant wil zeggen, er kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat een eiwitrijk dieet het HbA1c-gehalte werkelijk met 28% verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een Mediterraan dieet het HbA1c-gehalte significant met 47% [p < 0.00001] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het koolhydratenarme dieet het gewicht niet-significant met 0.69 kg [p = 0.21] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het Mediterrane dieet het gewicht significant met 1.84 kg [p < 0.00001] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat alle diëten, behalve het eiwitrijke dieet het HDL-cholesterol (het goede cholesterol) verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat mensen met suikerziekte baat hadden bij een koolhydratenarm-, eiwitrijk-, Mediterraan- of een laag GI-dieet.

Oorspronkelijke titel:
Systematic review and meta-analysis of different dietary approaches to the management of type 2 diabetes by Ajala O, English P and Pinkney J.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/97/3/505.abstract

Extra informatie van El Mondo:
Het koolhydratenarme dieet bestaat doorgaans uit 20-40 En% koolhydraten.
Het eiwitrijke dieet bestaat doorgaans uit 20-35 En% eiwit.
Het lage GI-dieet heeft een GI van 55 of lager.
Het Mediterrane dieet bestaat doorgaans uit veel fruit, groenten en granen, matig vis en alcohol en weinig zuivel en vlees. Een dieet met veel fruit, groenten en granen is een dieet met minimaal 1.5 gram vezels per 100 kcal.

Het HbA1c-gehalte is een afspiegeling van de glucoseconcentratie in het bloed gedurende de afgelopen twee à drie maanden. Hoe meer suikers in het bloed zijn, des hoger het HbA1c-gehalte wordt.

Een daling van het HbA1c-gehalte met 1% komt overeen met een daling van 11 mmol/mol.
HbA1c is afgeleid van het bloedeiwit hemoglobine (Hb), Adult (A, adult is Engels voor volwassene) en 1c wil zeggen dat hemoglobine gebonden zit aan D-glucose (in volksmond suiker genoemd).
De streefwaarde bij suikerpatiënten is 7% of lager, wat overeenkomt met 53 mmol/mol of lager.