Minimaal 1 keer per week vis verlaagt hartfalen


Onderzoeksvraag:
De associatie tussen visconsumptie en het krijgen van hartfalen (HF) is inconsistent. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 5 prospectieve cohort studies (tussen 1953 tot juni 2012) met 170231 deelnemers, waarvan 4750 personen met hartfalen. De gemiddelde follow-up duur was 9.7 jaar.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van 5 keer vis per week of meer, de kans op het krijgen van hartfalen significant met 14% [95% BI = 0.84-0.99] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van 2-4 keer vis per week, de kans op het krijgen van hartfalen significant met 13% [95% BI = 0.81-0.95] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van 1 keer vis per week, de kans op het krijgen van hartfalen significant met 9% [95% BI = 0.84-0.99] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van 1-3 keer vis per maand, de kans op het krijgen van hartfalen niet-significant met 1% [95% BI = 0.91-1.08] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 20 gram vis per dag, de kans op het krijgen van hartfalen significant met 6% [95% BI = 0.90-0.97, p voor trend = 0.001] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van minimaal 1 keer per week vis de kans op het krijgen van hartfalen verlaagde en dat elke 20 gram vis per dag, de kans op het krijgen van hartfalen met 6% verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Fish consumption and incidence of heart failure: a meta-analysis of prospective cohort studies by Li YH, Zhou CH, […], Hui RT.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489806

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over visstudies.

Lees hier meer over overzichtsartikel, cohort studies, 95% BI en significantie.