Minimaal 200 mg magnesium per dag verlaagt hart- en vaatziekten


Onderzoeksvraag:
Bestaat er een relatie tussen de magnesium bloedwaarde of magnesiuminname en hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 16 studies met 313041 deelnemers, waarvan 11995 met cardiovasculaire ziekte, 7534 met ischemische hartziekte en 2686 met fatale ischemische hartziekte.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat elke toename van de magnesium bloedwaarde met 0.2 mmol/L, de kans op het krijgen van een cardiovasculaire ziekte significant met 30% [95% BI = 0.56-0.88] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat elke toename van de magnesium bloedwaarde met 0.2 mmol/L, de kans op het krijgen van een ischemische hartziekte niet-significant met 17% [95% BI = 0.75-1.05] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid maar wel een trend.

De onderzoekers vonden dat elke toename van de magnesium bloedwaarde met 0.2 mmol/L, de kans op het krijgen van een fatale ischemische hartziekte niet-significant met 39% [95% BI = 0.37-1.00] verlaagde. Niet-significant want het risico van 1 zat in de 95% BI van 0.37 en 1.00. Het risico van 1 wil zeggen, er is geen verband.

De onderzoekers vonden dat elke 200 mg magnesium via voeding per dag, de kans op het krijgen van een cardiovasculaire ziekte niet-significant met 11% [95% BI = 0.75-1.05] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke 200 mg magnesium via voeding per dag, de kans op het krijgen van een ischemische hartziekte significant met 22% [RR = 0.78, 95% = 0.67-0.92] verlaagde.

De onderzoekers vonden een non-linear verband tussen fatale ischemische hartziekte en magnesiuminname via voeding, met een significante, verlaagde risico van 27% [95% BI = 0.62-0.86] bij 250 mg magnesium per dag.

De onderzoekers concludeerden dat zowel een hoge magnesium bloedwaarde als een hoge magnesiuminname via voeding de kans op het krijgen van cardiovasculaire ziekten verlaagden.

Oorspronkelijke titel:
Circulating and dietary magnesium and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective studies by Del Gobbo LC, Imamura F, […], Mozaffarian D.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/early/2013/05/29/ajcn.112.053132.short

Extra informatie van El Mondo:
Welke producten 200 mg magnesium leveren, kunt u hier opzoeken.
Deze maaltijd levert 200 mg magnesium.

Cardiovasculaire ziekten omvatten:

  • Coronaire hartkwaal
  • Aangeboren hartkwaal
  • Slag of Hersenongeval (CVA)
  • Congestie hartverlamming
  • Rand slagaderlijke ziekte of randvaatziekten
  • Diepe aderlijke trombose (DVT) en longembolie
  • Reumatische hartkwaal
  • Andere cardiovasculaire ziekten

Lees hier meer over hart- en vaatziekten.