Minstens 25 gram vezels per dag verlaagt suikerziekte type 2

 

Onderzoeksvraag:
Observationele studies suggereren een verband tussen vezelinname en het risico op het krijgen van diabetes type 2, maar de resultaten zijn niet eenduidig​​. Daarom, werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van vezels de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 17 prospectieve cohort studies met 488293 deelnemers, waarvan 19033 mensen met suikerziekte type 2.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van totaal vezels, graanvezels, fruitvezels en onoplosbare vezels, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 significant met respectievelijk 19% [95% BI = 0.73-0.90], 23% [95% BI = 0.69-0.85], 6% [95% BI = 0.88-0.99] en 25% [95% BI = 0.63-0.89] verlaagde.

De onderzoekers vonden een non-lineair verband tussen het eten van (totaal) vezels en het krijgen van suikerziekte type 2, met een niet-significant verlaagd risico van 2% bij 15 gram per dag, een niet-significant verlaagd risico van 3% bij 20 gram per dag, een significant verlaagd risico van 11% bij 25 gram per dag, een significant verlaagd risico van 24% bij 30 gram per dag en een significant verlaagd risico van 34% bij 35 gram per dag.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 2 gram graanvezels per dag, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 significant met 6% [RR = 0.94, 95% BI = 0.93-0.96] verlaagde.
Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van vezels (minstens 25 gram per dag) de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 verlaagde. Het verlaagde risico was non-lineair.

Oorspronkelijke titel:
Dietary fiber intake and risk of type 2 diabetes: a dose–response analysis of prospective studies by Yao B, Fang H, […], Zhao Y.

Link:
http://link.springer.com/article/10.1007/s10654-013-9876-x

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over suikerziekte, vezelconsumptie en significantie.