Calcium via voeding verlaagt beroerte onder Aziaten

Onderzoeksvraag:
De bevindingen uit epidemiologische studies over calciuminname en het risico op een beroerte zijn tegenstrijdig. Daarom werd dit overzichtartikel uitgevoerd.

Bestaat er een relatie tussen calciuminname en het krijgen van een beroerte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 11 prospectieve cohort studies met 9095 mensen met een beroerte.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden een non-lineair verband tussen calciuminname en het risico op het krijgen van een beroerte.

De onderzoekers vonden dat een verhoging met 300 mg calcium per dag bij mensen die minder dan 700 mg calcium per dag aten, het risico op het krijgen van een beroerte significant met 18% [95% BI = 0.76-0.88] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een verhoging met 300 mg calcium per dag bij mensen die meer dan 700 mg calcium per dag aten, het risico op het krijgen van een beroerte significant met 3% [95% BI = 1.01-1.06] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een verhoging met 300 mg calcium per dag bij Aziaten, het risico op het krijgen van een beroerte significant met 22% [95% BI = 0.71-0.87] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het verhogen van calcium onder zowel mensen die minder dan 700 mg calcium per dag aten als bij Aziaten, het risico op het krijgen van een beroerte verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Dietary calcium intake and risk of stroke: a dose-response meta-analysis by Larsson SC, Orsini N and Wolk A.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/97/5/951.abstract

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over calcium.