Een verhoogde CRP- en IL-6-bloedconcentratie verhogen de kans op het krijgen van suikerziekte type 2

Onderzoeksvraag:
Er is groeiend bewijs dat ontstekingsfactoren een rol in de ontwikkeling van suikerziekte type 2 spelen. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt een hoge concentratie van ontstekingsbiomerker in het lichaam de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
De meta-analyse bevatte 10 prospectieve cohort studies die de IL-6 bloedconcentratie maten en 22 prospectieve cohort studies 22 prospectieve cohort studies die de CRP-bloedconcentratie maten.

Resultaten en conclusies:

De meta-analyse van 10 prospectieve cohort studies met 19709 deelnemers, waarvan 4480 mensen met suikerziekte type 2, liet zien dat er een dosisafhankelijk verband bestond tussen de IL-6 bloedconcentratie en het risico op het krijgen van suikerziekte type 2. Het relatieve risico was 1.31 [95% BI = 1.17-1.46].

Het relatieve risico van 1.31 wil zeggen, mensen die een verhoogde IL-6 bloedconcentratie hadden, liepen significant 31% meer kans op het krijgen van suikerziekte type 2 dan mensen met een normale IL-6 bloedconcentratie. Significant wil zeggen, er is een verband bij 95% betrouwbaarheid.

De meta-analyse van 22 prospectieve cohort studies met 40735 deelnemers, waarvan 5753 mensen met suikerziekte type 2, liet zien dat een verhoogde CRP-bloedconcentratie de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 significant met 26% verhoogde. Het relatieve risico was 1.26 [95% BI = 1.16-1.37]. Er was geen sprake van publicatie bias.

De sensitiviteit- en de subgroepanalyses ondersteunden deze associaties.

De onderzoekers concludeerden dat zowel een verhoogde CRP- als IL-6-bloedconcentratie de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Inflammatory Markers and Risk of Type 2 Diabetes A systematic review and meta-analysis by Wang X, Bao W, […], Liu LG.

Link:
http://care.diabetesjournals.org/content/36/1/166.abstract

Extra informatie van El Mondo:

CRP en IL-6 zijn 2 ontstekingsbiomerkers in het lichaam. Door het meten van ontstekingsbiomerkers kunnen ontstekingen in het lichaam worden opgespoord.

Bij gezonde mensen zonder ontstekingen is de CRP-bloedconcentratie meestal lager dan 10 mg/l. Het merendeel van de ontstekingen leidt tot een CRP-bloedconcentratie boven 100 mg/l.

Suikerziekte type 2 is een ontstekingsziekte. Antioxidanten kunnen de kans op het krijgen van ontstekingen verlagen.