Ouderdom

Dagelijks 10 mg ijzer via voeding verhoogt de ziekte van Parkinson onder Europeanen

Research Question:
The ingest of iron through feeding increases the chance of getting Parkinson's disease?

Study Design:
This overview article contained 5 studies with 126507 participants.  

Results and conclusions:
The researchers found that a moderate iron intake through feeding the chance of getting Parkinson's disease not significant with 8% [RR = 1.08, 95% CI = 0.61-1.93, p = 0.787] increased.

Dagelijks 7 mg vitamine E via voeding verlaagt leeftijdsgebonden staar

Research Question:
Increases the ingest of vitamin E through feeding the chance of getting age-related cataracts?

Study Design:
This overview article contained studies with participants in all age groups. 

Results and conclusions:
The researchers found that eating a lot of vitamin E the chance of getting age-related cataracts significantly with 27% [RR = 0.73, 95% CI = 0.58-0.92] reduced.

Maagzuurremmers leiden op lange termijn mogelijk tot een vitamine B12-tekort

Onderzoeksvraag:
Leidt het slikken van maagzuurremmmers tot een tekort aan vitamine B12?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 4 patiënt-controle studies met 4254 mensen met een vitamine B12-tekort en 19228 controles (mensen zonder een vitamine B12-tekort) en 1 cohort studie.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van maagzuurremmers op lange termijn het riscio op het krijgen van een vitamine B12-tekort significant met 83% [HR = 1.83, 95% BI = 1.36-2.46, p = 0.00] verhoogde.

Dagelijks 400-1800 mg EPA en DHA vertraagt het cognitieve achteruitgang bij ouderen

Onderzoeksvraag:
Er is bewijs dat een relatie bestaat tussen de inname van omega-3 vetzuren en de leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang. Echter, gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCTs) laten inconsistente conclusies zien en daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Vertraagt het slikken van EPA en DHA de kans op het krijgen van leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang?

Soja-isoflavonen verbeteren het geheugen van postmenopauzale vrouwen

Onderzoeksvraag:
Verschillende studies tonen aan dat het slikken van soja-isoflavonen de aspecten van de cognitieve functies kan verbeteren. Echter, deze bevindingen zijn controversieel en daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verbetert het slikken van soja-isoflavonen het geheugen van postmenopauzale vrouwen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 10 RCT’s met in totaal 1024 deelnemers. De behandelingsduur varieerde tussen 6 weken tot 30 maanden.  

1 portie vis per week of 100 mg DHA per dag verbetert het geheugen van ouderen

Onderzoeksvraag:
Verbetert het eten van vis of PUFA het geheugen van ouderen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 21 cohort studies met 181580 deelnemers, waarvan 4438 mensen met geheugenproblemen. De studieduur varieerde tussen 2.1 en 21 jaar.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 1 portie vis per week de kans op het krijgen van dementie significant met 5% [RR = 0.95, 95% BI = 0.90-0.99, p = 0.042, I2 = 63.4%] verlaagde.

IJzersupplementen gedurende 4 tot 6 weken verhoogt het hemoglobinegehalte met 0.35 g/dL

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van ijzersupplementen het ijzertekort onder ouderen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 3 RCT’s met in totaal 440 deelnemers. De leeftijd varieerde tussen 70 en 83 jaar.  

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van ijzersupplementen gedurende 4 tot 6 weken het hemoglobinegehalte van ouderen met bloedarmoede signifiant met 0.35 g/dL [95% BI = 0.12-0.59, p = 0.003] verhoogde.