Olijfolie verlaagt een beroerte


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van olijfolie de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte patiënt-controle studies, cohort studies en RCTs met 101460 deelnemers in de “coronaire hartziekte-studies” en 38673 deelnemers in de “beroerte-studies”.

Er was heterogeniteit tussen de coronaire hartziekte-studies maar niet tussen de beroerte-studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat 25 gram toename in olijfolieconsumptie, de kans op het krijgen van coronaire hartziekte in zowel patiënt-controle [RR = 0.73, 95% BI = 0.44-1.21] als cohort studies [RR = 0.96, 95% BI = 0.78-1.18] niet significant verlaagde. Niet significant want RR van 1 werd gevonden in de 95% BI. RR van 1 betekent geen risico.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat 25 gram toename in olijfolieconsumptie, de kans op het krijgen van een beroerte significant met 26% [RR = 0.74, 95% BI = 0.60-0.92] verlaagde.  

De onderzoekers vonden in cohort studies dat 25 gram toename in olijfolieconsumptie, de kans op het krijgen van cardiovasculaire aandoeningen (beroerte en coronaire hartziekte) significant met 18% [RR = 0.82, 95% BI = 0.70-0.96] verlaagde.  

De onderzoekers concludeerden dat olijfolieconsumptie de kans op het krijgen van zowel cardiovasculaire aandoeningen (beroerte en coronaire hartziekte) als beroerte verlaagde. Maar het verlaagde niet de kans op het krijgen van coronaire hartziekte.

Oorspronkelijke titel:
Olive oil consumption and risk of CHD and/or stroke: a meta-analysis of case-control, cohort and intervention studies by Martínez-González MA, Dominguez LJ and Delgado-Rodríguez M.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24775425

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer informatie over hart- en vaatziekten.