Ongezonde buikomtrek verhoogt leverkanker

Afbeelding

Onderzoeksvraag:
Verhoogt het hebben van een grote (ongezonde) buikomtrek de kans op het krijgen van leverkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 5 prospectieve cohort studies met 2547188 deelnemers. De gemiddelde leeftijd was 51 jaar en de gemiddelde follow-up duur (duur van de studie) was 7.8 jaar.

De gemiddelde kwaliteit (NOS-score) van de studies was 7.

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het hebben van een grote buikomtrek de kans op het krijgen van leverkanker significant met 59% [HR = 1.59, 95% BI = 1.38-1.83, I2 = 0%, p = 0.42] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat het hebben van een grote (ongezonde) buikomtrek de kans op het krijgen van leverkanker verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Waist Circumference and Risk of Liver Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of over 2 Million Cohort Study Participants by Rahmani J, Kord Varkaneh H, [...], Zhang Y.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7024879/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over kanker en overgewicht.

Een gezonde buikomtrek is 68-80 cm voor vrouwen en 79-94 cm voor mannen.
Een grote buikomtrek voor vrouwen is minimal 80 cm en voor mannen minimal 94 cm.