Overgewicht en obesitas verhogen galblaaskanker

Onderzoeksvraag:
Verhogen overgewicht en obesitas de kans op het krijgen van galblaaskanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 12 cohort studies en 8 patiënt-controle studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een BMI van 25 tot 30 de kans op het krijgen van galblaaskanker significant met 14% [RR = 1.14, 95% BI = 1.04-1.25] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een BMI groter dan 30 de kans op het krijgen van galblaaskanker significant met 56% [RR = 1.56, 95% BI = 1.41-1.73] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een BMI groter dan 30 de kans op het krijgen van galblaaskanker onder vrouwen significant met 67% [RR = 1.67, 95% BI = 1.38-2.02] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een BMI groter dan 30 de kans op het krijgen van galblaaskanker onder mannen significant met 42% [RR = 1.42, 95% BI = 1.21-1.66] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een BMI van 25 tot 30 de kans op het krijgen van galblaaskanker onder vrouwen significant met 26% [RR = 1.26, 95% BI = 1.13-1.40] verhoogde. Echter, dit verhoogde risico was niet significant onder mannen [RR = 1.06, 95% BI = 0.94-1.20).

De onderzoekers concludeerden dat een BMI groter dan 25 de kans op het krijgen van galblaaskanker, met name onder vrouwen verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Body Mass Index and Risk of Gallbladder Cancer: Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies by Tan W, Gao M, [...], Cui W.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26426043

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over overgewicht en kanker.
Een BMI van 25 tot 30 wordt overgewicht en een BMI groter 30 wordt obesitas genoemd.
BMI is  gewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de lengte in meter. De eenheid van BMI is kg/m2.

Voedingsadvies: