Overgewicht verhoogt pijn aan het spierskeletstelsel en het krijgen van letsels en fracturen bij kinderen

 

Onderzoeksvraag:
Bestaat er een relatie tussen overgewicht en pijn aan het spierskeletstelsel bij kinderen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 40 observationele studies met samen meer dan 1 miljoen kinderen.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat overgewicht de kans op het krijgen van pijn aan het spierskeletstelsel bij kinderen significant met 26% [95% BI = 1.09-1.45] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat overgewicht de kans op het krijgen van lage rugpijn bij kinderen significant met 42% [RR = 1.42, 95% BI = 1.03-1.97] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat overgewicht de kans op het krijgen van letsels en fracturen bij kinderen significant met 8% [RR = 1.08, 95% BI = 1.03-1.14] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat overgewicht de kans op het krijgen van zowel pijn aan het spierskeletstelsel, lage rugpijn en letsels en fracturen al in de kindertijd verhoogde. Maar  meer hoogwaardige prospectieve studies zijn nodig om de aard van deze relatie te bestuderen.

Oorspronkelijke titel:
Overweight and obesity are associated with musculoskeletal complaints as early as childhood: a systematic review by Paulis WD, Silva S, […], van Middelkoop M.

Link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12067/abstract

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over overgewicht.