Overgewicht/obesitas verhoogt kans op een ijzertekort

Onderzoeksvraag:
Hebben mensen met overgewicht/obesitas meer kans op het krijgen van een ijzertekort?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 26 studies (cross-sectionele en patiënt-controle studies) met 13393 mensen met overgewicht/obesitas en 26621 mensen met een gezond gewicht.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat mensen met overgewicht/obesitas een lager serum ijzerbloedwaarde [WMD = -8.37 μg/dL, 95% BI = -11.38 tot -5.36 μg/dL] hadden dan mensen met een gezond gewicht.

De onderzoekers vonden dat mensen met overgewicht/obesitas een lager transferrineverzadigingspercentage [WMD = -2.34%, 95% BI = -3.29% tot -1.40%] hadden dan mensen met een gezond gewicht.

De onderzoekers vonden dat mensen met overgewicht/obesitas een 31% [OR = 1.31, 95% BI = 1.01-1.68] verhoogde kans hadden op het krijgen van een ijzertekort dan mensen met een gezond gewicht.

De onderzoekers concludeerden dat overgewicht/obesitas de kans op het krijgen van een ijzertekort verhoogde.                   

Oorspronkelijke titel:
Obesity and iron deficiency: a quantitative meta-analysis by Zhao L, Zhang X, [...], Wang F.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26395622

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer studies over overgewicht en ijzer.
Deze maaltijd levert ijzer voor 1 dag.

Voedingsadvies: