Plantaardig vet verlaagt mogelijk maagkanker

Onderzoeksvraag:
De consumptie van vet werd in verband gebracht met het krijgen van maagkanker, maar de resultaten van epidemiologische studies zijn inconsistent. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Is er een verband tussen het eten van vet en het krijgen van maagkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 1 cohort studie met 494978 deelnemers, waarvan 955 patiënten met maagkanker en 21 patiënt-controle studies met 7672 patiënten met maagkanker en 20100 mensen zonder maagkanker.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel vet vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van maagkanker niet significant met 18% [95% BI = 0.999-1.39, I2 = 69.5%, p < 0.001] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 20 gram vet per dag, de kans op het krijgen van maagkanker significant met 8% [95% BI = 1.02-1.14, I2 = 46.8%] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel verzadigd vet vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van maagkanker significant met 31% [95% BI = 1.09-1.58, I2 = 60.6%] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel meervoudig onverzadigd vet vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van maagkanker significant met 23% [95% BI = 0.65-0.92, I2 = 56.2%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel plantaardig vet vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van maagkanker significant met 45% [95% BI = 0.41-0.74, I2 = 48.6%] verlaagde.

Echter, de onderzoekers vonden geen verband tussen het eten van veel dierlijk vet of enkelvoudig onverzadigd vet en de kans op het krijgen van maagkanker.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel verzadigd vet de kans op het krijgen van maagkanker mogelijk verhoogde, terwijl het eten van meervoudig onverzadigd vet en plantaardig vet de kans op het krijgen van maagkanker mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat het overzichtsartikel alleen maar patiënt-controle studies bevatte en er was geen consistent verband in de subgroepenanalyses.

Oorspronkelijke titel:
Dietary Fat Intake and Risk of Gastric Cancer: A Meta-Analysis of Observational Studies by Jun Han, Yi Jiang, […], Guohao Wu.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4581710/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over het eten van vet en kanker.

Voedingsadvies: