Polyfenolen verbeteren het cognitief functioneren


Onderzoeksvraag:
Polyfenolen worden onderverdeeld in flavonoïden, lignanen, fenolzuren en stilbenen.  Flavonoïden worden op hun beurt onderverdeeld in flavonolen (bijv. quercetine en kaempferol), flavanolen (bijv. catechine en epicatechine) en hun polymeren (bijv. proanthocyanidinen), flavones (bijv. apigenine en luteoline), flavanonen (bijv. naringenin en hesperetin), isoflavonen (bijv. genisteine en daïdzeïne) en anthocyanen (bijv. cyanidine en malvidine).

Een recent overzichtsartikel van RCT’s naar het effect van de consumptie van flavonoïden op het cognitief functioneren concludeerde dat er enkele bemoedigende aanwijzingen zijn dat flavonoïden gunstig kunnen zijn voor de cognitie. Echter, is er geen recent systematisch overzichtsartikel naar alle polyfenolen. Daarom is het doel van dit overzichtsartikel om het verband tussen de consumptie van polyfenolen en de cognitieve functie systematisch te evalueren.

Kan het eten van polyfenolen positief bijdragen aan het cognitief functioneren?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 28 studies, waarvan 4 bessensap studies, 4 cacao studies, 13 isoflavonensupplement studies, 3 andere supplement studies, en 4 epidemiologische studies.
16 van deze 28 studies vonden cognitieve voordelen na de consumptie van polyfenolen.

Resultaten en conclusies:
Er waren aanwijzingen dat de consumptie van extra polyfenolen tot cognitieve voordelen kon leiden echter de waargenomen effecten waren klein.

Declaratief geheugen en vooral ruimtelijk geheugen leken het meest gevoelig te zijn voor de consumptie van polyfenolen. Echter, de effecten konden verschillen afhankelijk van het type polyfenol.

Polyfenolen uit bessensap was het meest gunstig voor het directe verbaalgeheugen, terwijl isoflavonen geassocieerd werden met aanzienlijke verbeteringen voor het vertraagde ruimtelijk geheugen en de executieve functies.

Vergelijkingen tussen de studies werden gehinderd door methodologische inconsistenties. Daarom was er geen duidelijk bewijs voor een verband tussen de cognitieve uitkomsten en de hoeveelheid polyfenolen, de duur van de interventie of de onderzochte populatie.

De onderzoekers concludeerden dat de consumptie van polyfenolen potentiële voordelen had op het cognitief functioneren, zowel acuut als chronisch.

Oorspronkelijke titel:
The effects of flavonoid and other polyphenol consumption on cognitive performance: A systematic research review of human experimental and epidemiological studies by Lamporta DJ, Dyeb L, […], Lawtonb CL.

Link:
http://iospress.metapress.com/content/c813pm8470014458/fulltext.pdf

Extra informatie van El Mondo:
Eet dagelijkse 200-300 gram groenten en 2-5 stuks fruit om zo voldoende polyfenolen binnen te krijgen.