Propionyl-L-carnitine verbetert de loopafstand van patiënten met etalagebeen


Onderzoeksvraag:
Propionyl-L-carnitine (PLC) kan de lichamelijke prestaties van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (patiënten met etalagebeen) bevorderen, echter de resultaten van klinische studies (studies in mensen) zijn inconsistent. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verbetert het slikken van propionyl-L-carnitine de lichamelijke prestaties van patiënten met claudicatio intermittens (patiënten met etalagebeen)?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 13 RCT’s tot september 2010 met 672 patiënten met claudicatio intermittens en 681mensen zonder claudicatio intermittens (de controles).

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 6 RCT’s met 440 patiënten met claudicatio intermittens en 427 controles, dat het slikken van propionyl-L-carnitine (1 gram per keer en 2 keer per dag) de loopafstand op een loopband met een hellingshoek van 7 graden en een snelheid van 3 km/uur, significant met 16 meter [95% BI = 8-120 meter, p = 0.002] verbeterde.
Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in 13 RCT’s met 672 patiënten met claudicatio intermittens en 681 controles, dat het slikken van propionyl-L-carnitine (1 gram per keer en 2 keer per dag) de loopafstand op een loopband met een hellingshoek van 7 graden en een snelheid van 3 km/uur, significant met 45 meter verbeterde.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van 2 gram propionyl-L-carnitine per dag de loopafstand van patiënten met etalagebeen verbeterde.

Oorspronkelijke titel:
A systematic review and meta-analysis of propionyl-l-carnitine effects on exercise performance in patients with claudication by Brass EP, Koster D, […], Amato A.

Link:
http://vmj.sagepub.com/content/18/1/3.short

Extra informatie van El Mondo:
Propionyl-L-carnitine is een lichaamsvorm van L-carnitine. Dat wil zeggen propionyl-L-carnitine komt in voeding niet voor. Lees hier meer over carnitine.

Bij etalagebenen is de bloeddoorstroming van de grote aderen in de benen slecht en dat heeft als gevolg pijnen in de kuiten na lopen.