Psoriasis verhoogt overgewicht


Onderzoeksvraag:
Bestaat er een relatie tussen psoriasis en overgewicht?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 10 patiënt-controle studies, 5 cross-sectionele studies en 1 geneste patiënt-controle studie met samen 2.1 miljoen deelnemers, waarvan 201831 patiënten met psoriasis.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat patiënten met psoriasis liepen significant 66% [95% BI = 1.46-1.89] meer kans op het krijgen van overgewicht dan mensen zonder psoriasis. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat patiënten met een milde vorm van psoriasis liepen significant 46% [95% BI = 1.17-1.82] meer kans op het krijgen van overgewicht dan mensen zonder psoriasis.

De onderzoekers vonden dat patiënten met een ernstige vorm van psoriasis liepen significant 123% [95% BI = 1.63-3.05] meer kans op het krijgen van overgewicht dan mensen zonder psoriasis.

De onderzoekers concludeerden dat psoriasis een risicofactor is voor het krijgen van overgewicht en dat patiënten met een ernstige vorm van psoriasis meer gevoelig zijn voor overgewicht dan patiënten met een milde vorm van psoriasis.

Oorspronkelijke titel:
The association between psoriasis and obesity: a systematic review and meta-analysis of observational studies by Armstrong AW, Harskamp CT and Armstrong EJ.

Link:
http://www.nature.com/nutd/journal/v2/n12/pdf/nutd201226a.pdf

Extra informatie van El Mondo:
Psoriasis is een chronische huidziekte die wordt gekenmerkt door dikke rode schilferende plekken op de huid. De aandoening wordt veroorzaakt door een stoornis in de huidgroei. Er zijn 7 vormen van psoriasis.
De precieze oorzaak van psoriasis is niet bekend, echter erfelijke aanleg speelt bij psoriasis een belangrijke rol.