Rund- en lamsvlees verhogen dikke darmkanker

Onderzoeksvraag:
Is er een verband tussen het eten van vlees en het krijgen van dikke darmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 19 prospectieve studies (cohort en (geneste) patiënt-controle studies). 

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel rundvlees de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 11% [RR = 1.11, 95% BI = 1.01-1.22] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel lamsvlees de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 24% [RR = 1.24, 95% BI = 1.08-1.44] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel varkensvlees de kans op het krijgen van dikke darmkanker niet significant met 7% [RR = 1.07, 95% BI = 0.90-1.27] verhoogde. Echter, er was heterogeniteit tussen de studies.

De onderzoekers vonden geen verband tussen het eten van gevogelte en het krijgen van dikke darmkanker.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel rund- en lamsvlees de kans op het krijgen van dikke darmkanker verhoogde. Echter, er was geen verband tussen het eten van gevogelte en het krijgen van dikke darmkanker.

Oorspronkelijke titel:
Meat subtypes and their association with colorectal cancer: Systematic review and meta-analysis by Carr PR1, Walter V, […], Hoffmeister M.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25583132

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over het eten van vlees en dikke darmkanker. Rund- en lamsvlees worden ook wel roodvlees genoemd en gevogelte is witvlees. Roodvlees dankt haar naam aan het hoge heem-ijzergehalte. Het hoge heem-ijzergehalte verhoogt waarschijnlijk de kans op het krijgen van dikke darmkanker.

Voedingsadvies: