Soja-isoflavonen verlagen de bloeddruk van mensen met een hoge bloeddruk


Onderzoeksvraag:
Het effect van soja-isoflavonen op de bloeddruk is controversieel en daarom werd dit overzichtsartikel (in de vorm van een meta-analyse) uitgevoerd.

Verlaagt het eten van soja-isoflavonen de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 11 RCT’s.  

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse liet zien dat het eten van soja-isoflavonen de systolische bloeddruk (bovendruk) niet-significant met 2.5 mmHg [95% BI = -5.35 tot 0.34 mmHg, p = 0.08] en de diastolische bloeddruk (onderdruk) niet-significant met 1.5 mmHg [95% BI = -3.09 tot 0.17 mmHg, p = 0.08] verlaagde.
Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

In de subgroep-analyse van 5 RCT’s vonden de onderzoekers dat het eten van soja-isoflavonen, de bovendruk  significant met 5.94 mmHg [95% BI = -10.55 tot -1.34 mmHg] en de onderdruk significant met 3.35 mmHg [95% BI = -6.52 tot -0.19 mmHg] bij mensen met een hoge bloeddruk, verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

In de subgroep-analyse van 6 RCT’s  vonden de onderzoekers geen significante verlaging van de bloeddruk in mensen met een normale bloeddruk.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van soja-isoflavonen de bloeddruk van mensen met een hoge bloeddruk verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effect of soy isoflavones on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials by Liu XX, Li SH, […], Hui RT.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21310599

Extra informatie van El Mondo:
Een gezonde volwassene heeft een bovendruk van 120 mmHg en een onderdruk van 80 mmHg.