Soja-supplementen verlagen gewicht bij mensen met overgewicht


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van soja-supplementen het gewicht bij mensen met overgewicht?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 13 RCT’s.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van soja-supplementen het lichaamsgewicht onder Westerse populatie met overgewicht of obesitas, significant met -1.04 kg [ 95% BI = -1.97 tot -0.11] verlaagde, maar niet in de Aziatische populatie. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het slikken van soja-supplementen de BMI onder Westerse populatie met overgewicht of obesitas, significant met -0.19 kg/m2 [ 95% BI = -0.41 tot -0.02] verlaagde, maar niet in de Aziatische populatie. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het slikken van soja-supplementen de vetmassa onder Westerse populatie met overgewicht of obesitas, significant met -0.99 kg [ 95% BI = -1.73 tot -0.24] verlaagde, maar niet in de Aziatische populatie. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het slikken van soja-supplementen de buikomtrek onder Westerse populatie met overgewicht of obesitas, significant met -0.94 cm [ 95% BI = -1.66 tot -0.21] verlaagde, maar niet in de Aziatische populatie. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van soja-supplementen het lichaamsgewicht, de BMI, de vetmassa en de buikomtrek onder de Westerse populatie met overgewicht of obesitas verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effects of soy protein supplement on overweight and obese population: meta-analysis of randomized controlled trials by Wu J, Dong J, [...], Qin L.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23654091

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over soja.
Lees hier meer over overgewicht.