Sojaproducten verlagen het cholesterolgehalte

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten of slikken van sojaproducten het cholesterolgehalte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 35 RCT’s met een duur van 4 weken tot 1 jaar.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van sojaproducten het LDL-cholesterolgehalte significant met 4.83 mg/dL [95% BI = -7.34 tot -2.31] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van sojaproducten het totale cholesterolgehalte significant met 5.33 mg/dL [95% BI = -8.35 tot -2.30] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van sojaproducten het bloedvetgehalte significant met 4.92 mg/dL [95% BI = -7.79 tot -2.04] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van sojaproducten het HDL-cholesterolgehalte significant met 1.40 mg/dL [95% BI = 0.58 tot 2.23] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het eten van sojaproducten het LDL-cholesterolgehalte in mensen met een hoog cholesterolgehalte significant met 7.47 mg/dL [95% BI = -11.79 tot -3.16] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van sojaproducten het LDL-cholesterolgehalte in mensen met een normaal cholesterolgehalte significant met 2.96 mg/dL [95% BI = -5.28 tot -0.65] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van sojaproducten (zoals, sojamelk en sojabonen) het LDL-cholesterolgehalte significant met 11.06 mg/dL [95% BI = -15.74 tot -6.37] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van soja-supplementen het LDL-cholesterolgehalte significant met 3.17 mg/dL [95% BI = -5.75 tot -0.58] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van soja-eiwitten het LDL-cholesterolgehalte, het totale cholesterolgehalte, het bloedvetgehalte significant verlaagde en het HDL-cholesterolgehalte significant verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van isoflavonen het LDL-cholesterolgehalte, het totale cholesterolgehalte, het bloedvetgehalte niet verlaagde en het HDL-cholesterolgehalte niet verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten of slikken van sojaproducten en soja-eiwitten het cholesterolgehalte, met name onder mensen met een hoog cholesterolgehalte verlaagde. Echter, dit verlaagde effect werd niet gevonden voor isoflavonen.

Oorspronkelijke titel:
Soya products and serum lipids: a meta-analysis of randomised controlled trials by Tokede OA, Onabanjo TA, […], Djoussé L.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26268987

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over soja-producten en het verlagen van het cholesterolgehalte.

Voedingsadvies: