Studies 2013

Hieronder vindt u wetenschappelijke onderzoeken naar de relatie tussen voeding en overgewicht.

De overzichtsartikelen (meta-analyses) van gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde dubbelblinde humane studies (RCT’s) geven antwoord op de volgende vraag:
“Is het slikken van voedingssupplementen zinvol?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

De overzichtsartikelen (meta-analyses) van cohort studies of van patiënt-controle studies geven antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen?”.

  1. Een dieet met veel noten verhoogt niet overgewicht
  2. Meer onderzoek nodig naar hoog-eiwit dieet en het voorkomen van overgewicht
  3. Mensen met overgewicht hebben baat bij een laag GI/GL dieet
  4. Soja-supplementen verlagen gewicht bij mensen met overgewicht
  5. 100 mg soja-isoflavonensupplementen per dag verlaagt het lichaamsgewicht bij niet-Aziatische postmenopauzale vrouwen
  6. Geen wetenschappelijk bewijs voor bloedgroependieet
  7. Het metabool syndroom verhoogt dikke darmkanker
  8. Suikers en frisdranken verhogen overgewicht
  9. Een BMI van 30 of hoger verhoogt de mortaliteit