Suikerziekte verhoogt de kans op primaire leverkanker


Onderzoeksvraag:
Studies naar de relatie tussen diabetes en hepatocellulair carcinoom (primaire leverkanker) leverden inconsistente bevindingen op. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt suikerziekte (diabetes) de kans op het krijgen van hepatocellulair carcinoom?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 17 patiënt-controle studies en 32 cohort studies.

Resultaten en conclusies:
De  meta-analyse liet een significante verhoogde risico [RR = 2.31, 95% BI = 1.87-2.84] op het krijgen van hepatocellulair carcinoom onder suikerpatiënten zien. Het significante verhoogde risico onder 17 patiënt-controle studies was  2.40 [95% BI = 1.85-3.11] en onder 25 cohort studies was 2.23 [95% CI: 1.68-2.96]. Significant wil zeggen, er is een verband.

De meta-analyse liet ook zien dat suikerpatiënten 2.43 keer meer kans [RR = 2.43, 95% BI = 1.66-3.55] liepen, dood te gaan aan hepatocellulair carcinoom dan mensen zonder suikerziekte.

De onderzoekers concludeerden dat suikerziekte zowel de kans op het krijgen van hepatocellulair carcinoom als doodgaan aan hepatocellulair carcinoom verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Diabetes mellitus and risk of hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis by Wang P, Kang DH, […], Liu Z.

Link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dmrr.1291/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

Extra informatie van El Mondo:
Het HCC oftewel primaire leverkanker is in de westerse wereld een zeer zeldzame kwaadaardige tumor, maar wel de meest frequente primaire kwaadaardige levertumor. Hepatocellulair carcinoom is wereldwijd een van de meest voorkomende kwaadaardige ziekten.
De belangrijkste oorzaken van primaire leverkanker zijn hepatitis B, C en D, alcoholische levercirrose, metabole leverziekten (zoals hemochromatose en alpha1-antitrypsine deficiëntie) en niet-alcoholische steatohepatitis.
Meer dan 80% van de patiënten met een hepatocellulair carcinoom heeft levercirrose.