Suikerziekte verlaagt prostaatkanker


Onderzoeksvraag:
Is er een verband tussen suikerziekte en het krijgen van prostaatkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 5 studies die verschillende  stagering van prostaatkanker onderzochten, 2 studies die verschillende gradering van prostaatkanker onderzochten en 2 studies die zowel stagering als gradering onderzochten.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat suikerziekte de kans op het krijgen van prostaatkanker met een lage gradering significant met 26% [95% BI = 0.64-0.86] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.
De onderzoekers vonden dat suikerziekte de kans op het krijgen van prostaatkanker met een hoge gradering significant met 22% [95% BI = 0.67-0.90] verlaagde.
De onderzoekers vonden dat suikerziekte de kans op het krijgen van prostaatkanker in gevorderde vorm significant met 15% [95% BI = 0.75-0.97] verlaagde.
De onderzoekers vonden dat suikerziekte de kans op het krijgen van gelokaliseerde prostaatkanker significant met 28% [95% BI = 0.67-0.76] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat suikerziekte de kans op het krijgen van prostaatkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Diabetes mellitus and prostate cancer risk of different grade or stage: A systematic review and meta-analysis by Hua X, Hao-wen J, […], Qiang D.

Link:
http://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227%2812%2900501-3/abstract

Extra informatie van El Mondo:
Meer dan de helft van alle mannen met prostaatkanker zijn ouder dan 70 jaar. Prostaatkanker is vrij zeldzaam bij mannen onder 50 jaar.