Suikerziektepatiënten type 2 hebben baat bij vezelinname


Onderzoeksvraag:
Het bewijs voor de relatie tussen inname van vezels en suikerziekte is gemengd. Het doel van deze meta-analyse werd daarom uitgevoerd om te bepalen of een toename van vezels invloed had op het HbA1c- en nuchtere bloedglucosegehalte bij patiënten met suikerziekte type 2.

Hebben patiënten met suikerziekte type 2 profijt bij vezelinname?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 15 RCT’s, waarvan 13 (400 deelnemers) gegevens over het nuchter bloedglucoseniveau bevatten en 10 (324 deelnemers) gegevens over HbA1c bevatten.De gemiddelde leeftijd was 52.1 tot 69.1 jaar en het BMI was 23.4 tot 32.5. De gemiddelde extra vezelinname was 18.3 gram per dag.

De fixed-effects model werd gebruik want er was geen sprake van heterogeniteit tussen de studies (P=0.25) maar wel sprake van publicatie bias want de funnel plot was asymmetrisch.

Resultaten en conclusies:
De meta-analysis toonde aan dat mensen die extra vezels (18.3 gram extra per dag) aten een niet-significante vermindering van het nuchter bloedglucoseniveau met 0.85 mmol/L [95% BI = 0.46-1.25] liet zien ten opzichte van mensen die geen extra vezels aten. Niet-significant wil zeggen geen relatie.

De meta-analysis toonde aan dat mensen die extra vezels (18.3 gram extra per dag) aten een significante vermindering van de HbA1c-waarde met 0.26% [95% BI = 0.02-0.51] liet zien ten opzichte van mensen die geen extra vezels aten. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat de vermindering van de HbA1c-waarde toe te schrijven was aan het eten van extra vezels.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van vezels de HbA1c-waarde bij mensen met suikerziekte type 2 verminderde. Dit suggereert dat het verhogen van vezels in het dieet van patiënten met suikerziekte type 2 gunstig is en moet worden aangemoedigd als een ziekte management strategie.

Oorspronkelijke titel:
Dietary Fiber for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis by Post RE, Mainous AG, […], Simpson KN.

Link:
http://www.jabfm.org/content/25/1/16.long

Extra informatie van El Mondo:
Op 6 april 2010 is de eenheid van de HbA1c-waarde veranderd van % naar mmol/mol. De streefwaarde bij mensen met suikerziekte is 7% of lager, wat overeenkomt met 53 mmol/mol of lager. Een daling van de HbA1c-waarde van 1% komt overeen met een daling van 11 mmol/mol. Het HbA1c geeft een goed idee over de gemiddelde glucoseconcentratie in het bloed gedurende de 2-3 maanden ervoor. Het meten van de HbA1c-waarde is dé manier om te zien of de patiënt aan de voorgeschreven richtlijn houdt, maar geeft ook weer of de voorgeschreven richtlijnen effect hebben of niet.