Veel alfa-linoleenzuur via voeding verlaagt mogelijk hart- en vaatziekten


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van alfa-linoleenzuur de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 27 studies (geen RCTs) met 251049 deelnemers, waarvan 15327 patiënten met hart- en vaatziekten.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat de inname van alfa-linoleenzuur de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten significant met 14% [95% BI = 0.77-0.97, I2 = 71.3%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat de inname van alfa-linoleenzuur via voeding, de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten significant met 10% [95% BI = 0.81-0.99, I2 = 49.0%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat de inname van alfa-linoleenzuur gemeten via biomerkers, de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten niet-significant met 20% [95% BI = 0.63-1.03, I2 = 79.8%] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel alfa-linoleenzuur (gemeten via voeding) de kans op hart- en vaatziekten mogelijk verlaagde. Mogelijk wegens de hoge onverklaarbare heterogeniteit.

Oorspronkelijke titel:
α-Linolenic acid and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis by Pan A, Chen M, […], Hu FB.

Link:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076616

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over alfa-linoleenzuur.
Lees hier meer over overzichtsartikel, I2 en 95% BI.