Veel flavonolen verlagen mogelijk non-cardia maagkanker onder vrouwelijke rokers

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van flavonolen de kans op het krijgen van slokdarm- en maagkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 4 prospectieve cohort studies en 8 patiënt-controle studies met in totaal 4593 kankerpatiënten en 519378 mensen zonder kanker.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoge inname van flavonolen de kans op het krijgen van slokdarmkanker niet significant met 12% [OR = 0.88, 95% BI = 0.73-1.08] verlaagde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat een hoge inname van flavonolen de kans op het krijgen van maagkanker significant met 20% [OR = 0.80, 95% BI = 0.70-0.91] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat een hoge inname van flavonolen de kans op het krijgen van slokdarmkanker niet significant met 10% [OR = 0.90, 95% BI = 0.61-1.34] verlaagde.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat een hoge inname van flavonolen de kans op het krijgen van maagkanker niet significant met 8% [OR = 0.92, 95% BI = 0.72-1.18] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een hoge inname van flavonolen de kans op het krijgen van non-cardia maagkanker significant verlaagde. Echter, dit verlaagde risico was niet significant voor cardia maagkanker.

De onderzoekers vonden dat een hoge inname van flavonolen de kans op het krijgen van maagkanker onder vrouwen maar niet onder mannen significant verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een hoge inname van flavonolen de kans op het krijgen van maagkanker onder rokers maar niet onder niet-rokers significant verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel flavonolen de kans op het krijgen van maagkanker, met name non-cardia maagkanker onder vrouwelijke rokers mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat het verlaagde risico niet significant was in cohort studies.

Oorspronkelijke titel:
Dietary Flavonols Intake and Risk of Esophageal and Gastric Cancer: A Meta-Analysis of Epidemiological Studies by Xie Y, Huang S and Su Y.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772054/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over kanker.

De belangrijkste bronnen van flavonolen zijn thee, wijn en uien. Flavonolen zijn flavonoïden.

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: